Mandaat voor het Historisch Centrum Overijssel

“De geschiedenis van Deventer is als een puzzel waarvan sommige puzzelstukjes nog verstopt liggen op zolder bij mensen thuis, in dozen in het rommelhok van de sportvereniging of opgeslagen op een verouderede computer van een bedrijf”, aldus woordvoerder Erfgoed Anne van der Meer. Dit zijn bijvoorbeeld brieven, postkaarten, foto’s, of opnames. “Deze puzzelstukjes kunnen het plaatje van het Deventer verleden completer maken”. Sinds 1 juli 2016 heeft het Historisch Centrum Overijssel (HCO) de wettelijke taak om de archieven van de gemeente Deventer te beheren, maar heeft het nog geen expliciete opdracht - en daarmee nog geen bevoegdheid - om actief historisch waardevolle particuliere collecties te verzamelen. Dankzij ons voorstel kan het HCO vanaf nu hier actief mee aan de slag.

Erfgoedagenda

GroenLinks en de PvdA vinden dat de rijke geschiedenis van Deventer het verdient om vanuit verschillende maatschappelijke perspectieven onderzocht en gepresenteerd te worden. Daarom deden wij het voorstel hiervoor een plan van aanpak te ontwikkelen waardoor de actieve acquisitie van particuliere collecties mogelijk wordt. In dit plan van aanpak wordt geschetst hoe op participatieve wijze de erfgoedcollectie Deventer levend en actueel gehouden wordt, door de betrokkenheid van inwoners. Dit plan zal onderdeel gaan uitmaken Deventer Erfgoedagenda, waarin de professionele erfgoedorganisaties - naast het HCO zijn dit de Athenaeumbibliotheek, Deventer Verhaal, Monumenten en Archeologie - afspraken maken over onder andere samenhang en samenwerking bij collectiebeheer, collectieontsluiting, kennisdeling en erfgoedpresentatie. De Deventer Erfgoedagenda zal in het najaar met de raad worden gedeeld.

De motie werd mede ingediend door VVD, Deventer Sociaal en Denk, en is unaniem aangenomen.

Motie Brede collectie Historisch Centrum Overijssel