Adviesnota cameratoezicht
Woensdag 10 maart werd door de gemeenteraad de adviesnota cameratoezicht besproken. In augustus 2020 had GroenLinks samen met andere partijen om deze nota verzocht, om zodoende meer inzicht in de voorwaarden aan de van cameratoezicht te krijgen. In de adviesnota wordt een beknopt overzicht van de vormen van cameratoezicht gegeven en wordt uitgebreid ingegaan op publiek cameratoezicht. Er worden voor- en nadelen, wettelijke en algemene kaders geschetst. Op basis van deze nota ziet het college van Burgemeester en Wethouders op dit moment onvoldoende aanleiding om publiek cameratoezicht in de gemeente in te zetten. In de gemeente is geen sprake van excessieve incidenten of onrust. GroenLinks is blij met deze nota en onderschrift de conclusie van het college dat er nu geen aanleiding is voor de inzet van publiek cameratoezicht.

Verkeerscamera’s
Uit de beantwoording op technische vragen blijkt echter wel dat er door gemeente camera’s  ingezet worden. De afgelopen 10 jaar is er twee keer tijdelijk publiek cameratoezicht ingesteld (na excessieve incidenten, zoals (ernstig) geweld of maatschappelijke onrust), en jaarlijks voor crowd management bij evenementen. De meeste camera’s van de gemeente worden niet ingezet voor de handhaving van de openbare orde, maar voor het Team Verkeer. Raadslid Anne van der Meer vindt het belangrijk dat ook over deze camera’s duidelijk wordt gecommuniceerd: “Aan de buitenkant van een camera kan een inwoner niet zien wat een camera kan en met welk doel het er hangt.”

Cameraregister
In andere gemeenten zijn al voorbeelden over hoe omgegaan wordt met transparantie en communicatie voor wat betreft de inzet van camera’s. Veel gemeenten hebben een aparte webpagina hiervoor ingericht, zodat alle nieuwsberichten over inzet snel terug zijn te vinden. Een goed voorbeeld uit Amsterdam en Utrecht is een register, waarbij op een kaart alle gemeentelijke camera’s staan en met welk doel ze er zijn (en welk wettelijk kader). Het register gaat er nog niet komen, maar GroenLinks is blij met de toezegging van de burgemeester dat er beter gecommuniceerd gaat worden over de inzet van camera’s die bij de gemeente Deventer past.