Geluidsoverlast

Geluidsoverlast door een deel van de motorrijders vormt overal in Nederland en andere Europese landen een toenemend probleem. Met de groei van het aantal motoren groeit ook de ergernis (link naar artikel in de Stentor) van degenen die de herrie moeten ondervinden. Overal neemt de roep richting de gemeentelijke overheden toe om tot passende maatregelen te komen. Ook richting de landelijke overheid wordt gevraagd om normering en een APK voor motoren.

Bewonersgroepen

Ook veel bewoners in en om Deventer, onder andere die in het Bergkwartier, zijn bepaald niet blij als de gashandels losgaan in de (binnen)stad, op provinciale wegen en in of bij kwetsbare buitengebieden. Op nationaal niveau zijn er al 23 bewonersgroepen aangesloten bij de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) en ook de organisatie uit het Bergkwartier sluit daarbij aan. In een raadsbijeenkomst van 17 februari 2021 is een presentatie gegeven en een oproep aan de raad gedaan om in actie te komen.

Oproep

GroenLinks Deventer vindt dat excessieve overlast van motoren moet worden aangepakt. Wij vinden dat iedereen voor zijn plezier – al dan niet in groepen – ritjes moet kunnen maken op een motor mits de motorrijders zich houden aan de maximum snelheid en  geluidsoverlast bij aanwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt. Rekening houden met elkaar dus! Op dit moment wordt samengewerkt met PvdA, VVD, D66 en DeventerSociaal aan een oproep aan het college om concrete stappen te zetten voor een zomer zonder geluidsoverlast. In een komende raadsvergadering zal waarschijnlijk een motie worden ingediend met de oproep aan het college om in actie te komen. Wordt vervolgd.