Brendan is lang actief geweest bij GroenLinks Deventer. In 2010 was hij voor het eerst kandidaat-raadslid. In 2014 stond hij op plek 7, in 2018 op plek 6. Vanwege zijn achtergrond als bioloog voerde hij vooral het woord op natuur, groen, landbouw, dierenwelzijn en voedsel, maar ook over ruimtelijke ordening en financiën. Ook binnen de afdeling was hij actief, bijvoorbeeld bij de kascontrolecommissie.

Fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen:
"Brendan heeft altijd een bijzonder waardevolle rol in de fractie gehad en we missen hem nu al. Hij hield ons scherp en is een GroenLinkser in hart en nieren. Behalve zijn passie voor de flora en fauna in combinatie met zijn bestuurlijke politieke inzicht, waarderen we zijn humor, relativeringsvermogen en zijn loyaliteit voor GroenLinks Deventer. Brendan was de grondlegger van het initiatiefvoorstel voor de natuurtoets bij ruimtelijke plannen en daar plukt Deventer nog steeds de vruchten van." 

We wensen Brendan en zijn vriendin veel succes en plezier in Zeeland!