Het college is op dit moment druk bezig om de 1,5 meter samenleving invulling te geven. Onder andere door meer ruimte te geven aan terrassen en looproutes te markeren door het winkelgebied. Het "nieuwe normaal" heeft een impact op iedere inwoner maar voor mensen met een beperking kan het extra lastig zijn om volwaardig mee te doen. De GroenLinksfractie heeft daarom vragen gesteld aan het college om dit onder de aandacht te brengen.

Op 3 juli 2019 werd er in de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeenteraad voorstellen doet om tot een inclusieve gemeente te komen. Deze motie is raadsbreed door iedereen gesteund; met algemene stemmen aangenomen. Wanneer je met elkaar vindt dat iedereen overal maximaal mee moet kunnen doen, moet je daar ook altijd rekening mee houden. Denk bijvoorbeeld aan historische panden met drempels en trappetjes die voor rolstoelers een barrière zijn. Bij nieuwe gebouwen kunnen we hier wel goed rekening mee houden.

Met de maatregelen die worden genomen om verantwoord uit de intelligente lockdown te komen zou dit, goed rekening houden met iedereen, volgens ons ook het geval moeten zijn. Voor blinden en slechtzienden kan het bijvoorbeeld lastig zijn om te weten wat er is geregeld als er gebruik wordt gemaakt van markeringen en pijlen. Kun je als je doof of slechthorend bent iedereen ook altijd begrijpen als je door een mondmasker de lippen niet kunt zien?! En houdt iedereen zich aan de 1,5 meter afstand ook als ze niet zien dat iemand kwetsbaar is? Ook willen we graag weten hoe is nagedacht over de maatregelen bij het openbaar vervoer; bijvoorbeeld de wachtplaatsen bij de bushalten. Iedereen telt immers mee! Wij verwachten dat het college met de betrokken maatschappelijke partners om de tafel gaat om over deze problemen te spreken. Over deze bijzondere problematiek hebben wij schriftelijke vragen gesteld (zie de bijlage hieronder).