Voorwaarden
De TONK is 1 maart van start gegaan. Het kabinet had daarvoor 130 miljoen euro uitgetrokken, maar dat is nu verhoogd naar 260 miljoen euro. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemeenten opgeroepen het extra geld ruimhartig toe te kennen. 1 Elke gemeente is echter vrij om de TONK op zijn eigen manier in te vullen. Dat betekent dat het erg kan verschillen per gemeente hoe de doelgroep ondersteund wordt. Deventer hanteert bijvoorbeeld de voorwaarde van een terugval in inkomen van minimaal 30%, terwijl Raalte een inkomstenterugval van 25% hanteert en Zwolle 20%. Daarnaast wordt er verschillend omgegaan met de vermogensgrens en de maximale hoogte van de tegemoetkoming.

Schriftelijke vragen
De fractie van GroenLinks vindt het belangrijk dat de TONK in Deventer daadwerkelijk ruimhartig wordt toegekend, zodat iedereen die door de coronacrisis in de problemen is gekomen een crisisinkomen kan krijgen en niet in armoede terecht komt. Een ander aandachtspunt is dat alle mensen die als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebben ook op de hoogte zijn van de TONK en andere financiële regelingen. Dit vraagt om een goede en laagdrempelige communicatie over de verschillende regelingen. Hierover heeft raadslid Anne van der Meer Schriftelijke Vragen gesteld. 

Overzicht van de gemeente Deventer van de verschillende regelingen voor ondernemers.