Niet bouwen in openbaar groen!

In het bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd wordt een deel van het openbare groen opgeofferd voor woningbouw. De fractie van GroenLinks was verrast dat deze groenstrook in later stadium bij het plan is betrokken. Maar omdat het bestemmingsplan als geheel uiteindelijk wel voldoende voorziet in compensatie van dit stuk groen en er ook is toegezegd dat in een toekomstig uitbreidingsgebied er ook openbaar groen zal worden gecreërd, zijn we alsnog positief over dit plan. We hebben bij het college aangedrongen om voortaan duidelijker te zijn over bouwplannen in openbaar groen en hier het "Nee – tenzij" principe te hanteren. Helaas kregen we niet het antwoord waarop we hoopten.

Openbaar groen met parken en bomen zijn van groot belang voor de gezondheid van mens en dier. Iedere inwoner van Deventer moet kunnen genieten van voldoende groen in zijn woonomgeving. Tegelijkertijd is er behoefte aan nieuwe woningen om de inwonersgroei op te vangen. GroenLinks vindt dat woningbehoefte niet ten koste moet gaan van bestaand openbaar groen en dat er slechts in uitzonderingssituaties gebruik van mag worden gemaakt. Dat kan volgens ons alleen als er binnen redelijke afstanden gelijkwaardig openbaar groen wordt gecompenseerd. Maar dit is eerder uitzondering dan regel.

In antwoorden op vragen van onze fractie om voortaan expliciet het "Nee tenzij"- principe te hanteren, ontvingen we een antwoord dat juist het tegendeel aangeeft. Het college hanteert bij de vraag of bouwen in openbaar groen kan worden toegestaan het "Ja mits" principe. Ja, het bouwen mag mits er een maatschappelijke reden is.

Aangezien er bij woningbouw altijd een maatschappelijke reden is, zet dit de deur open naar ongelimiteerd bouwen in openbaar groen. Het college zal dit ongetwijfeld niet zo bedoeld hebben en daardoor schept het onduidelijkheid naar de toekomst. Wij zullen daarom in een raadsvergadering een voorstel doen om hier in de toekomst wel duidelijk over te zijn.