Moties in de gemeenteraad

Afgelopen woensdag heeft GroenLinks tijdens de raadsvergadering de motie ‘Democratische tango tussen raad en college’ ingediend om de informatievoorziening en de afhandeling van aangenomen moties te verbeteren. Hieronder een toelichting op onze bijdrage.

We kopen allemaal -ook GroenLinksers- wel eens ‘iets’ online. Het plaatsen van een bestelling is zo gebeurd en behalve een dankwoord wordt ook een bevestigingsmail van de aankoop van het product verstuurd. Vervolgens is middels een track & trace systeem precies te volgen wat er met het pakketje of de bestelling gebeurt. Na aflevering krijg je nog een aantal dagen bedenktijd: bevalt het product, is het niet beschadigd, wil je het retourneren of besluit je het toch te houden?

Wij zien parallellen tussen de aankoop van een product en het raadsinstrument motie. De motie is een product van de raad inhoudende een wens, verzoek of opdracht  gericht tot het college. Als raad plaatsen we dus een ‘bestelling’ bij het college, zonder het via een tracks & trace systeem te kunnen volgen. De vraag is dan ook: wat gebeurt er eigenlijk met onze bestellingen?

Al enige tijd merken wij als fractie dat er een verschil is in de uitvoering en afdoening van moties. Sommige moties worden niet of niet naar tevredenheid van de indieners uitgevoerd. Hoe dit precies komt en waar het aan ligt, kan helaas niet worden beantwoord met een eenduidig antwoord. Het verschilt per motie wat de reden is of kan zijn voor het niet of niet volledig uitvoeren. En vaak ontbreekt hierover de terugkoppeling van het college, het blijft dan gissen voor de indiener(s) van de motie. Wel staat het hen natuurlijk altijd vrij om te informeren naar de stand van zaken, maar daarmee is niet gezegd dat de motie alsnog wordt uitgevoerd.

Maar we willen natuurlijk niet ontkennen dat het in sommige gevallen wel goed gaat, die ervaringen hebben we ook. Als voorbeeld is tijdens de raadsvergadering de motie Onderzoek gedragsverandering in de openbare ruimte genoemd. Ook hier is te zien dat de gevraagde termijn is overschreden, maar over de vertraging is tijdig gecommuniceerd met de indieners. Samen met raadslid Harps (PvdA) en raadsopvolger Korenromp (D66) heb ik namelijk de motie Onderzoek gedragsverandering in openbare ruimte ingediend. Wij hebben een prettig gesprek gehad met de ambtenaren over inhoud van de motie en zijn op de hoogte gebracht over de voortgang van de uitvoering. En zo zouden we dat het liefst vaker willen zien: een proactieve houding door indieners tijdig en actief te informeren, raadplegen en betrekken over de voortgang van een motie tot het moment van afdoening.

Het college is positief over ons voorstel en bereid om meer haar best te doen in het afhandelen van moties. Wel moet er volgens het college nog goed worden nagedacht over de uitvoerbaarheid vanh het plan, want men heeft heel veel ander werk te doen.

De eerste en vierde bullet van de motie (zie bijlage) zijn makkelijk toe te zeggen. Maar het voorstel is om samen met indiener(s), griffie en concernstaf te kijken naar een uitvoerbare werkwijze voor bullet twee en drie (zie motie) zodat tegemoet gekomen kan worden aan onze wensen om nog actiever bijgehouden te worden bij alle moties en amendementen en de uitvoering ervan. Maar ook niet de verantwoordelijkheid bij de raad weg gaan nemen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om de informatievoorziening en de afhandeling van aangenomen moties te verbeteren, daar geeft GroenLinks maar al te graag gehoor aan!