De lokale fracties van de PvdA en GroenLinks hebben daarom een manifest opgesteld. Onder de noemer ‘De Straat is van ons allemaal’ presenteren de fracties vijf principes aan de hand waarvan de openbare ruimte zou moeten worden ingericht. 

Meer groen en duurzaam deelvervoer
PvdA-raadslid Sam Hoogenberg: “Kern van het manifest is dat er in Deventer meer leefruimte moet komen, met meer groen, meer bankjes en meer speelplekken. Dat kan als we investeren in duurzaam deelvervoer dat voor iedereen toegankelijk is. Bijvoorbeeld met parkeer- en mobiliteitshubs.”

GroenLinks-raadslid Jan-Auwke Diepenhorst: "De openbare ruimte is niet een ruimte om zo snel mogelijk van A naar B te gaan, maar vooral een ruimte om elkaar te ontmoeten en een plek waar we  zonder grote belemmeringen kunnen bewegen en verblijven. Daarom stellen wij ook voor om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen."

Inspiratie
Bij het opstellen van het Manifest zijn de initiatiefnemers zichtbaar geïnspireerd door gemeenten als Utrecht en Groningen, waar al grote projecten lopen voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Gesprek
De komende tijd gaan de fracties het gesprek aan met de inwoners en de gemeenteraad van Deventer om samen tot concrete plannen te komen, waarbij de vijf principes als uitgangspunt gelden. Het doel hiervan is om de ideeën ook in de politiek van Deventer uit te voeren. Het hele manifest is hieronder te lezen.