Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

In september heeft het college een nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Naast het bieden van kansen voor lokale ondernemers is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor de gemeente een belangrijk thema bij inkoop en aanbesteden.

MVO is het sleutelwoord

GroenLinks wil bedrijven aantrekken die het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderschrijven en daar actief mee bezig zijn. Dit is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties met respect voor sociale aspecten en binnen ecologische randvoorwaarden. In ons verkiezingsprogramma hebben wij opgeschreven dat de gemeente natuurlijk zelf het goede voorbeeld moet geven. Tijdens de coalitieonderhandelingen is afgesproken dat het college aan de slag gaat met MVO. Duurzaamheid en maatschappelijke prestaties worden naast prijs en kwaliteit de belangrijkste criteria bij inkoopbeslissingen.

 

Manifest MVI

Daarnaast heeft de rijksoverheid het initiatief genomen om Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gezamenlijk aan te pakken. Deelname is mogelijk door ondertekening van het Manifest MVI. Ook de gemeente Deventer heeft het manifest ondertekend. De komende maanden wordt er nog gewerkt aan een actieplan waarin de ambities van de gemeente Deventer en de daaruit voortvloeiende concrete acties zullen worden vastgelegd.