Veel Nederlanders maken het wel eens mee: je zet het raam open en even later ruikt het hele huis naar rook. Of je fietst of wandelt door je stad of dorp en ineens kom je in een rookwalm terecht. Deze rook is vaak het gevolg van onzorgvuldige houtstook. Als hout niet op een goede manier gestookt wordt komen er vele giftige stoffen vrij, die zorgen voor geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Als gevolg daarvan kunnen hart- en vaatziekten, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie ontstaan. Veel organisaties, waaronder het RIVM en het Longfonds, adviseren al jaren om uitstoot terug te dringen.

In het coalitie-akkoord “Met lef en liefde voor Deventer” waren de vijf partijen (Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA) het eens dat er geld moest worden uitgetrokken voor een grote bewustwordingscampagne om het gedrag te veranderen. We hebben op dit moment een website met informatie maar de vraag is of dit wel genoeg is. Daarom heeft de fractie van GroenLinks opheldering gevraagd over de inspanningen en resultaten en de resterende mogelijkheden om de overlast aan te pakken, bijvoorbeeld door regels op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wat ons betreft mag de hinder snel in rook opgaan!

Klik hier om onze schriftelijke vragen te lezen.

Meer links over dit onderwerp:

https://ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook/houtrook-en-gezondheid 

www.deventer.nl/houtstook