Sekswerkers deventer groenlinks

Let’s talk about sex (-werkplekken)

Afgelopen jaren zijn tientallen vergunde werkplekken voor sekswerkers uit Deventer verdwenen. In 2017 zijn zowel Club Isabelle als veel ramen aan de Bokkingshang gesloten omdat de uitbaters niet door de Bibob-screening kwamen. Deze toets moet voorkomen dat met een vergunning criminele activiteiten worden uitgehaald of dat geld wordt geïnvesteerd dat is verkregen met criminele activiteiten. Bijkomend nadeel van de gesloten werkplekken is dat de sekswerkers uit beeld zijn verdwenen en mogelijk aan de slag zijn gegaan in de illegaliteit. Daarom komt er nu – op initiatief van Eva Sipman (destijds D66) - een onderzoek naar de behoefte aan werkplekken voor sekswerkers binnen de gemeente.

Sekswerk is legaal in Nederland, maar er is wel een vergunning voor nodig. De praktijk wijst uit dat sekswerkers die bijna nooit krijgen. Sekswerkers die werken buiten het vergunde circuit lopen opvallend meer risico op geweld, maar zijn ook extra gevoelig voor uitbuiting en mensenhandel. Massagesalons en hotelkamers zijn het meest onveilig. Werken in een privéhuis of achter het raam is juist veiliger. Daarom moet Deventer zorgen voor voldoende veilige werkplekken.

Op dit moment is het probleem dat niet goed in beeld is hoeveel sekswerkers onvergund en dus illegaal werkzaam zijn binnen de gemeentegrenzen. Door inzichtelijk te maken waar het probleem zit, kan de gemeente veel eerder aan de bel trekken als het fout gaat. Komend najaar zal een afvaardiging van de raad aan de slag gaan met het formuleren van een onderzoeksopzet. Waar moet het onderzoek zich precies op richten? Op welke vragen moet het een antwoord geven? Welke duidelijkheid moet het onderzoek bieden? Hiervoor zullen gesprekken gevoerd worden met belangenverenigingen voor en door sekswerkers zoals PROUD, Prostitution Information Center en Swexpertise en lokaal opererende organisaties als de politie en de GGD. 

Met de resultaten van het onderzoek zal de raad beter in staat zijn om de discussie te voeren over hoe de gemeente met sekswerk om moet gaan en welke kaders zij moet stellen. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het vaststellen van de nieuwe vierjarige Veiligheidsvisie. In de tweede helft van 2018 zal een nieuwe beleidsvisie Veiligheid worden ontwikkeld.

Verder lezen

Motie D66, ‘Werkplekken sekswerkers’ (4 juli 2018).
Sekswerkerfgoed, Raamprostitutie aan de Bokkingshang Deventer (29 september 2017).
Soa Aids Nederland en PROUD, rapport: Sekswerk en geweld in Nederland (5 juli 2018).