Kansen bij verkabeling

In Deventer lopen op twee plaatsen hoogspanningskabels op korte afstand van woningen. Er loopt een leiding bij de Vijfhoek langs de N348 en de tweede bevindt zich in Diepenveen. Bij Diepenveen loopt een deel van de leiding dwars door de woonwijk, weliswaar niet met woningen onder de draden maar wel op korte afstand van die draden. Behalve dat het een ontsierend gezicht is, beperkt het de gebruiksmogelijkheden van de grond onder de draden. Ondergronds verkabelen van beide lijnen levert wat dat betreft flinke voordelen op. Uit de reacties van veel aanwonenden (onder andere op een bijeenkomst eind oktober in het stadhuis) blijkt dat ze zo snel mogelijk de kabels ondergronds willen brengen.

Traject en moties

In november 2020 diende GroenLinks een motie in om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van het verkabelen. Op dit moment zijn er namelijk vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Overijssel en netbeheerder Tennet gunstige voorwaarden waarbij de gemeente voor slechts een beperkt deel van de kosten opdraait. Deze motie werd (bijna) raadsbreed gesteund.

In september 2021 kwamen de resultaten beschikbaar. Het blijkt technisch mogelijk om beide tracés te verkabelen en er is ook een indicatie van de kosten beschikbaar. Helaas vond het college de kosten voor de gemeenschap (circa 2,5 miljoen) te veel. Het college is van mening dat de verbetering van de leefomgeving niet in verhouding staat met de benodigde investering. Daarom moest de gemeenteraad opnieuw in actie komen.

In de raadsvergadering van 10 november 2021 is unaniem besloten om voor de vervolgstap – het maken van een basisontwerp – geld te reserveren in 2022. Daarmee is nog niet gezegd dat dit onderzoek daadwerkelijk gaat plaatsvinden, daarover zullen de komende tijd bijeenkomsten plaatsvinden en daarna neemt de raad een definitief besluit.

Wat vindt GroenLinks Deventer?

Veel inwoners in de omgeving van de hoogspanningskabels hebben zorgen over de mogelijke invloed op de gezondheid. Die zorgen nemen wij serieus. Daarnaast zijn de masten en kabels op veel plekken duidelijk zichtbaar en het verkabelen zou het woon- en leefmilieu van die Deventenaren kunnen vergroten. Er komt grond vrij en dat biedt mogelijkheden voor woningbouw, recreatie en openbaar groen. Omdat het ministerie, de provincie en TenneT een groot deel van de kosten betalen vinden wij het een geweldige kans om nu door te zetten en zo snel als mogelijk de kabels onder de grond te brengen. Wij gaan ons de komende maanden daarvoor inzetten.

Wat is nu het vervolgtraject?

De gemeenteraad van Deventer is nu aan zet omdat het college van burgemeester en wethouders zelf geen stappen wilde zetten. Vanuit GroenLinks en andere partijen komt er een initiatiefvoorstel om dit de komende tijd verder te bespreken in de gemeenteraad. Er moet bijvoorbeeld nog worden gesproken over de gewenste alternatieve tracés en ook of de raad bereid is om geld te reserveren voor de realisatie. De eerste stap is in ieder geval gezet: er is geld beschikbaar voor het maken van een basisontwerp.

Een dossier met een lange adem. We zijn in ieder geval weer een stap verder en gaan de komende maanden aan de slag met het vervolg.    

Klik hier voor het onderzoeksrapport van Diepenveen en hier voor Colmschate.