Kansen bij verkabeling

In Deventer lopen op twee plaatsen hoogspanningskabels op korte afstand van woningen. Er loopt een leiding bij de Vijfhoek langs de N348 en de tweede bevindt zich in Diepenveen. Bij Diepenveen loopt een deel van de leiding dwars door de woonwijk, weliswaar niet met woningen onder de draden maar wel op korte afstand van die draden. Behalve dat het een ontsierend gezicht is, beperkt het de gebruiksmogelijkheden van de grond onder de draden. Ondergronds verkabelen van beide lijnen levert wat dat betreft flinke voordelen op. 

Veel inwoners in de omgeving van de hoogspanningskabels hebben zorgen over de mogelijke invloed op de gezondheid. Die zorgen nemen wij serieus. Daarnaast zijn de masten en kabels op veel plekken duidelijk zichtbaar en het verkabelen zou het woon- en leefmilieu van die Deventenaren kunnen vergroten. Er komt grond vrij en dat biedt mogelijkheden voor woningbouw, recreatie en openbaar groen. Omdat het ministerie, de provincie en TenneT een groot deel van de kosten betalen vinden wij het een geweldige kans om nu door te zetten en zo snel als mogelijk de kabels onder de grond te brengen en daarom hebben wij - samen met de VVD -  het initiatief genomen om dit uit te voeren. 

 

Traject en moties

In november 2020 diende GroenLinks een motie in om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van het verkabelen. Op dit moment zijn er namelijk vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Overijssel en netbeheerder Tennet gunstige voorwaarden waarbij de gemeente voor slechts een beperkt deel van de kosten opdraait. Deze motie werd (bijna) raadsbreed gesteund.

In september 2021 kwamen de resultaten beschikbaar. Het blijkt technisch mogelijk om beide tracés te verkabelen en er is ook een indicatie van de kosten beschikbaar. Helaas vond het college de kosten voor de gemeenschap (circa 2,5 miljoen) te veel. Het college is van mening dat de verbetering van de leefomgeving niet in verhouding staat met de benodigde investering. Daarom moest de gemeenteraad opnieuw in actie komen.

In de raadsvergadering van 10 november 2021 is unaniem besloten om voor de vervolgstap – het maken van een basisontwerp – geld te reserveren in 2022

GroenLinks en VVD hebben samen het initiatief genomen om voor te stellen te besluiten tot het basisontwerp en dit voorstel is in de raad van 9 maart 2022 aangenomen.  Een enorm succes met grote voordelen voor alle inwoners van Deventer!