Gemengd gevoel bij 'Tuinen van Zandweerd'

Binnenkort beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan ‘Tuinen van Zandweerd’. Dit is een duurzaam woningbouwplan op de plek van de oude ijsbaan aan de Rembrandtkade. Het is fijn dat er een duurzame en ruim opgezette nieuwe woonbuurt wordt gecreëerd. Het is jammer dat er een bestaand stuk openbaar groen van circa 3.000 m2 wordt opgeofferd voor woningbouw. Ook is het jammer dat er binnen het plan beperkte ruimte is voor seniorenwoningen. GroenLinks zal voor het plan stemmen maar plaatst daarbij dus wel een aantal kanttekeningen.

In Deventer kent bijna iedereen het oude ijsbaanterrein aan de Rembrandtkade tegenover de jachthaven en dichtbij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het evenemententerrein. Ooit schaatsten hier de helden van weleer ("Ard en Keessie") en haalden zij voor Nederland internationale successen. Sinds de opening van de Scheg in de jaren negentig is het een braakliggend terrein. Na de sloop van de sporthal jaren later en het verwijderen van het parkeerterrein is er sprake van een grote groene ruimte. Eerdere plannen voor woningbouw aan het einde van de jaren ’00 sneuvelden door de bouwcrisis. In 2019 werden de eerste nieuwe kaders voor een ruim opgezette en duurzame woonwijk aan de raad gepresenteerd en de fractie was enthousiast. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een bestemmingsplan dat op 20 april 2020 wordt vastgesteld.  Het enthousiasme over de opzet van de autovrije woonwijk is er nog steeds maar er zijn wel een aantal aspecten waar wij moeite mee hebben.

 

In de eerste plaats blijkt nu dat het bestemmingsplan zich ook uitstrekt over een bestaande groenstrook waarin 12 'tiny houses' zijn gepland. Het concept van tiny houses onderschrijven wij volledig maar het is zonde dat bestaand openbaar groen daarvoor wordt opgeofferd. Daarbij komt dat het niet eerder duidelijk was dat het bouwplan zich ook uitstrekte in de groenstrook. Niet alleen wij waren verrast, ook de buurtbewoners die van deze groene ruimte gebruik maken. Gelukkig voorziet het plan in voldoende nieuw openbaar groen en de wethouder heeft in de raadstafel toegezegd dat ook in een mogelijk toekomstig uitbreidingsgebied (waar de bouw nu nog wordt belemmerd door de geurcontouren van de zuiveringsinstallatie) voldoende ruimte komt voor openbaar groen. Over deze kwestie hebben wij op 20 april schriftelijke vragen gesteld aan het college want wij willen niet opnieuw verrast worden door bouwplannen in openbaar groen (zie de vragen in de bijlage). Wat ons betreft moet openbaar groen behouden blijven en kan er alleen bij hoge uitzondering gebruik van worden gemaakt.

 

Een andere kanttekening die wij plaatsen is bij de beperkte mogelijkheden om seniorenwoningen te bouwen. Kennelijk zijn er in het verleden andere verwachtingen gewekt. Voor dit project is het jammer maar in de toekomst ontkomen wij er niet aan om veel meer rekening te houden met de initiatieven voor seniorenwoningen. Tot slot: het huidige gebied heeft een groen karakter en er staan veel volwassen bomen. Bij veel bouwprojecten staan die bomen in de weg en is het praktischer om te kappen en nieuw te planten.  In de huidige tijd moeten wij zuinig met onze bomen omgaan. Wij dringen er bij het college op aan om de bestaande gezonde bomen te behouden, ook al is dat misschien ongemakkelijk voor de bouw.

 

Wij kijken uit naar de realisatie van een duurzame en groene wijk met behoud van bomen en hopen dat zowel de huidige omwonenden als de nieuwe bewoners van dit gebied volop gaan genieten!