Bomenbeleidsplan

Op 7 juli 2021 is het Bomenbeleidsplan aangenomen. Mede als gevolg van het amendement van GroenLinks zullen er minder volwassen bomen gekapt worden. Desondanks zullen er altijd oude ongezonde bomen voor kap in aanmerking komen. GroenLinks wil graag dat het gekapte hout in de omgeving behouden blijft en niet bijvoorbeeld wordt verkocht aan biomassacentrales om te verbranden. Stammen kunnen worden gebruikt  voor natuurspeelplaatsen en in parken kan het gewoon blijven liggen om de biodiversiteit te bevorderen. Eventueel kunnen er ook zitbankjes, speeltoestellen, hekken of picknicktafels van worden gemaakt. GroenLinks heeft die wens uitgesproken in schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het zou immers bizar zijn als onze gekapte bomen in een biomassacentrale elders worden verbrandt.

Beantwoording

Van de antwoorden van 7 september werden we blij: het meeste stadshout blijft in Deventer en wordt verwerkt in Deventer producten, zoals speeltoestellen, bijenhotels en snijplankjes. Het minder goed bruikbare hout kan niet allemaal in Deventer verwerkt worden en kan ook worden doorverkocht aan de industrie. Het college wil - net als GroenLinks - zoveel mogelijk hout binnen de gemeentegrenzen toepassen of hergebruiken.