Jonas van Knippenberg, sinds maart van dit jaar raadsopvolger, moest helaas stoppen als raadsopvolger. Zijn studie en nieuwe woonplaats vielen niet te verenigen met het werk als opvolgend raadslid. We willen Jonas van harte bedanken voor het meedenken en het werk wat hij de afgelopen maanden heeft verricht en wensen hem veel succes in Venlo!

Een raadsopvolger of opvolgend raadslid (in sommige gemeenten duo-raadslid of commissielid genoemd) is volwaardig lid van de fractie en mag het woord voeren bij raadstafels, de inhoudelijke vergaderingen van de raad die dienen ter voorbereiding op de maandelijkse raadsvergadering. Een raadsopvolger heeft geen stemrecht, dat hebben alleen raadsleden. Elke fractie mag maximaal vier raadsopvolgers hebben. GroenLinks heeft er momenteel drie. Naast Madeleine en Annelieke is ook Jan-Auwke Diepenhorst raadsopvolger voor GroenLinks. Hij is al eerder benoemd.