Starten als fractie-assistent is een goede leerschool voor het raadswerk. Zowel Koen als Halla zijn op die manier bij GroenLinks begonnen. Afscheid nemen van collega's waar je lange tijd fijn mee samenwerkt is nooit leuk en er onvoldoende woorden om dat te beschrijven. Toch doen we een korte poging:

Koen was tussen 2014 en 2018 opvolgend raadslid en binnen de fractie woordvoerder bestuurlijke zaken en kunst en cultuur. In 2018 startte hij als raadslid. Koen was een passievol pleitbezorger van kunst en cultuur en heeft zich in die tijd ontwikkeld tot een raadslid dat binnen en buiten de raad respect afdwong door zijn kennis en betrokkenheid bij het culturele werkveld. Op een vlotte en handige wijze loodste hij vele moties en amendementen door de raad. Mede dankzij de inzet van Koen beschikt Deventer over een 'stadstroubadour'. We gaan Koen met zijn gulle lach in de raad en in de fractie missen en wensen hem veel succes in zijn carrière bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Halla liep al meerdere jaren mee als fractie-ondersteuner en startte in 2018 als raadslid. Binnen het ruimtelijke domein wist zij zich te ontwikkelen als een grondig onderzoeker en kritisch vragensteller. Tegenspraak en ruimte voor dualisme waren belangrijk voor haar invulling van het raadswerk. Met dank aan de inzet van Halla werden veel raadsvoorstellen groener, biodiverser en duurzamer. Halla heeft altijd oog gehad voor de opvattingen van diegenen die andere mening hadden. De wijze waarop Halla GroenLinks vertegenwoordigde in de taaie windturbinediscussie dwong ook respect af bij de felste tegenstanders, binnen en buiten de raad. Wij gaan onze dossiervreter Halla ontzettend missen en wensen haar veel succes bij de keuzen in de toekomst.