Afgelopen woensdag stond de ‘verordening commissie bezwaarschriften Deventer 2021’ op de agenda van de gemeenteraad. In deze verordening leggen we regels vast over hoe we omgaan met mensen die het niet eens zijn met een besluit van de gemeente en daarom een bezwaarschrift indienen. GroenLinks is daarbij van mening dat we als gemeente, als het even kan, eerst in gesprek moeten gaan met de bezwaarmaker. Dit wordt ook wel bemiddeling genoemd. In Deventer doen we dat al goed, maar als GroenLinks vonden we dat het onvoldoende geborgd was in de verordening. Daarom dienden we een voorstel voor een tekstuele wijziging in, mede ingediend door de PvdA, om die bemiddeling goed te verankeren. 

In de raadsvergadering bracht raadslid Koen Boswinkel naar voren waarom bemiddeling belangrijk is in de relatie tussen inwoner en gemeente. In plaats van meteen een grote procedure starten, kan het goed helpen om eerst met de bezwaarmaker in gesprek te gaan. Om te luisteren, om naar andere oplossingen te zoeken buiten de juridische kaders en om misverstanden weg te nemen. Dat versterkt het wederzijds vertrouwen. Het is daarom belangrijk om de kracht van bemiddeling dan ook goed te borgen in de verordening. En daar ging ons voorstel over. 

De gehele gemeenteraad steunde uiteindelijk ons voorstel. 

Klik op deze link om het amendement te lezen.