Tweede Kamer- leden Paul Smeulders en Wim-Jan Renkema vinden de strengere regels voor jongeren oneerlijk en hebben daarom een motie ingediend om jongeren tijdens coronacrisis gelijke rechten en re-integratiemogelijkheden te geven. Deze motie is in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Jongeren mogen nu net als >27-jarigen (tijdelijk) naast hun uitkering extra verdienen. Daarnaast is door de motie het voor gemeente mogelijk de termijn van vier weken tussen het verlies van een baan en het krijgen van een uitkering te schrappen.

Gelukkig is de zoektermijn van 4 weken al sinds het begin van de crisis in Deventer geschrapt. Uit navraag blijkt dat de gemeente ook snel met de bijverdienmogelijkheden aan de slag wil gaan. Deventer had al goede ervaringen hiermee dankzij het experiment met de regelarme bijstand.

Meer mensen in de Participatiewet, vraagt ook om meer begeleiders. Voor 2020 heeft de gemeente hiervoor al meer budget vrijgemaakt, maar GroenLinks wil dat er ook in 2021 meer geld beschikbaar is. “We willen dat mensen met een uitkering zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt of met een opleiding”, zegt raadslid Anne van der Meer. Bij de behandeling van de Begroting 2021 zal GroenLinks dit aan de orde stellen.