raadsfractie groenlinks 2018 2022 deventer

Een nieuwe lente, een nieuwe fractie

Op 29 maart 2018 zijn de vijf raadsleden van GroenLinks Deventer in de gemeenteraad beëdigd : Tjeerd van der Meulen, Lida Zegel, Koen Boswinkel, Halla Baher en Anne van der Meer zullen de komende vier jaar het sociale en duurzame geluid in de gemeenteraad van Deventer laten horen. Daarbij worden zij ondersteund door Omer Melikoglu, Lucas Brinkhuis, Annemiek Haven en Brendan Oonk. Deze vier GroenLinksers vormen de steunfractie en mogen het woord voeren tijdens de raadstafels en in commissies. Sjanne de Haan, actief in de campagne, zal de fractie voortaan  ondersteunen op het gebied van media en communicatie. Met 10 menssterk willen wij de komende vier jaar flinke resultaten gaan boeken!

Op de "mensenpagina" kun je meer informatie vinden over onze fractieleden. Tijdens de campagne hebben wij, aan de deuren, op de markt of via de social media, met veel mensen gesproken. Uiteraard willen wij dat blijven doen en als je een vraag of verzoek hebt, kun je deze altijd aan ons stellen.

Op dit moment vinden de verkennende gesprekken plaats met alle fracties. Elke fractie geeft hierbij aan wat ze van de verkiezingsuitslag vinden en hoe het nieuwe college van burgemeester en wethouders er uit zou kunnen zien. De gemeenteraad heeft 37 zetels en een coalitie ("samenwerking") van partijen zal een meerderheid moeten hebben (dus 19 zetels of meer) om de komende jaren de stad te kunnen besturen. Gemeentebelang is de grootste partij in Deventer (7 zetels) en heeft het voortouw in deze informatiefase. De informateurs (of: verkenners)brengen binnenkort hun verslag uit en daarin staat welke coalitie volgens hen het meest voor de hand ligt. Dan start de formatiefase en wordt er tussen deze partijen onderhandelt over een akkoord waarin elke partij zich kan vinden. Als er meer informatie is dan kun je dat op de website lezen.