vliegtuig overlast vliegveld lelystad deventer

Deventer Belang en GroenLinks willen inzicht in overlast vliegveld Lelystad

De partijen Deventer Belang en GroenLinks vinden dat het college van burgemeester en wethouders opvallend stil blijft in de discussie rondom de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Als gevolg van het grote aantal extra vliegtuigbewegingen in combinatie met de laagvliegroute zullen delen van Overijssel ernstige overlast ondervinden van bijvoorbeeld vliegtuiglawaai.

De partijen willen van het college weten wat de gevolgen zijn voor Deventer en hebben schriftelijke vragen gesteld. In de eerstvolgende raadsvergadering zullen de partijen in de gemeenteraad een motie indienen om een standpunt in te nemen over deze kwestie. In de buurgemeente Olst-Wijhe is afgelopen week een motie aangenomen (klik hier voor het krantenartikel) die uitspreekt dat naast ernstige geluidoverlast ook schade aan milieu en natuur optreedt waardoor het gewenst is dat er een streep wordt gezet door de uitbreidingsplannen.

Als bijlage bij dit bericht de schriftelijke vragen die Deventer Belang en GroenLinks samen hebben opgesteld.