We hebben veel bijzondere inzendingen ontvangen, maar die van Jerry stak er echt met kop en schouders boven uit. De jury was het unaniem eens over de winnaar: het vogelhuisje was creatief, origineel en zeker ecologisch verantwoord gemaakt.

Het heeft Jerry heel wat weken werk gekost om van rest hout, dat bestemd was voor de houtkachel, een  prachtige creatie te maken en te beschilderen. Dat dit een enorme klus is geweest, is ook goed te zien in de aandacht voor de afwerking van de haan. Bovendien is er aan weerszijden van de vleugel plaats gemaakt voor de bewoning door mezenkoppels. Een leuk detail: de haan wordt nog op het dak van het kippenhok geplaatst bij de Ulebelt en wij hopen dat die niet alleen waakt over de kippen, maar ook symbool mag zijn van waakzaamheid over de rest van onze stadsvogels!

In mei van dit jaar riepen wij de inwoners van Deventer op zelf vogelhuisjes te maken en te zorgen voor een vogelvriendelijke omgeving. Een ludieke actie, om op een positieve manier aandacht te vragen voor onze stadsvogels. Dat het niet goed gaat met onze stadsvogels, is al langer bekend: er is een enorme terugloop in de vogelpopulaties en de cijfers liegen er niet om.  

De verantwoordelijkheid ligt toch echt bij onszelf, want door de toenemende bebouwing is het leefgebied van allerlei vogelsoorten afgenomen. De afname van insecten, het verdwijnen van bomen en versteende tuinen helpen ook niet echt voor een optimale leefomgeving. Het wordt daardoor steeds moeilijker voor de stadsvogel om te schuilen, broeden, of voedsel te vinden. 

Hét perfecte recept voor vragen om moeilijkheden! Een van die moeilijkheden waar Deventer al jaren mee kampt is de eikenprocessierups. De bestrijding van de eikenprocessierups kost ons jaarlijks bakken met geld en werkt nauwelijks. Maar investeren in het creëren van een optimale leefomgeving voor onze stadsvogels, als natuurlijke vijand, levert zeker wat op!

Wij danken alle enthousiaste deelnemers voor hun inzending en hopen dat u spoedig de prachtige creatie van Jerry zelf mag aanschouwen!

https://deventer.groenlinks.nl/nieuws/maak-samen-met-groenlinks-devente…

Het winnende vogelhuisje van 2020!