Blijvende aandacht voor het Havenkwartier!

Het Havenkwartier is voor Deventer van dusdanig groot belang dat we daar blijvende aandacht voor moeten hebben en het daar ook in de gemeenteraad over moeten hebben. Daarom stelden wij recent, samen met D66, PvdA en Deventer Belang, schriftelijke vragen over dit karakteristieke gebied net buiten de Deventer binnenstad.

Zo vragen wij het college onder andere welke mogelijkheden zij ziet voor een structurele broedplaats binnen dit gebied voor kunstenaars en culturele makers, bijvoorbeeld in combinatie met wonen. Voor GroenLinks is dit een belangrijke pijler binnen het Havenkwartier. Kunstenaars en culturele makers voegen immers iets unieks toe aan een gebied als het Havenkwartier, bijvoorbeeld omdat zij in het alledaagse bijzondere dingen zien en Deventer daarmee een spiegel voorhouden. We moeten er alleen dan wel voor zorgen dat deze kunstenaars en culturele makers een plek hebben waar hun kunst kan ontstaan. Daarnaast vragen wij in de schriftelijke vragen aandacht voor de mogelijkheden om tot een goede mix te komen van wonen en werken, zodat het unieke karakter van het Havenkwartier behouden blijft.

Het is niet de eerste keer dat GroenLinks aandacht vraagt voor het Havenkwartier. In juni 2017 organiseerden wij in samenwerking met andere partijen (Gemeentebelang, CDA en VVD) de zogenaamde Haventop, waarin we met elkaar en veel belangstellenden van gedachten wisselden over de vraag hoe Deventer van haar binnenhaven een duurzame haven vol kansen voor de werkgelegenheid kan maken. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de de gemeente een emmissieloze haven nastreeft. GroenLinks staat dan ook voor die combinatie van een levendige, bruisende en culturele plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren in combinatie met een werkzame binnenhaven. Dat kan alleen met een duidelijke visie op dit gebied waarin deze beide aspecten goed tot hun recht komen en waarin wij als gemeente duidelijk maken wat voor kant we met het Havenkwartier op willen. GroenLinks zal zich daar dan ook volop voor inzetten de komende tijd.