Als team willen we in het bestuur komen tot een zo goed mogelijke verdeling van taken. Daarvoor hebben we bestuursleden nodig die interesse hebben in één van onderstaande vacatures.
Onze afdeling wil het instromen van jong én ervaren talent bevorderen. Benader ons als jij actief wil worden.

De bestuursleden zijn beurtelings aanwezig bij de fractievergaderingen van GL Deventer en van GL Olst-Wijhe.

Voor een goede vertegenwoordiging van de leden uit Deventer en Olst-Wijhe, zoeken we voor één van onderstaande vacatures iemand uit Olst-Wijhe.

Ben jij degene die tijd en ruimte heeft om ons team te komen versterken?

Reageer dan bij onze voorzitter.

Misschien ken je iemand die wij als bestuur zouden kunnen benaderen? Laat het ons weten. Het is dan wel van belang, dat diegene op de hoogte is van jouw initiatief.

Momenteel hebben wij de volgende specifieke vacatures:

Secretaris

Dit omvat onder andere:

  • bijhouden van de ledenadministratie;
  • agenderen en notuleren van de bestuursvergaderingen;
  • corresponderen met interne en externe relaties en contacten.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van het secretariaat kun je terecht bij onze secretaris.

Penningmeester

Dit omvat onder andere:

  • beheren van de bankrekening;
  • doen van betalingen;
  • bijhouden van de boekhouding;
  • opstellen van een financieel jaar verslag en begroting;
  • aanvragen van de landelijke bijdrage voor de afdeling.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van het penningmeesterschap kun je terecht bij onze penningmeester.

Vacature bestuurslid
Wij zoeken bestuursleden!