zorg deventer
Sjanne de Haan

Zorg

GroenLinks wil goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners van de gemeente Deventer. De wensen en vragen van de zorgvrager staan hierbij centraal.

We investeren in preventie, goed georganiseerde sociale teams en een leefomgeving die goed toegankelijk is voor inwoners met een beperking. GroenLinks zorgt voor een goed toegankelijk Persoonsgebonden Budget (PGB), zodat de zorgvrager zelf de regie heeft en houdt.

Preventief beleid

GroenLinks streeft naar een sterk preventief beleid, bijvoorbeeld met de introductie van gerichte preventieprogramma’s van sport en voeding op brede scholen in probleemwijken. GroenLinks bouwt verder op het gedachtegoed van positieve gezondheid: eigen kracht, mogelijkheden en behoeften van mensen staan centraal. Als we mensen daarbij ondersteunen heeft dat gunstige effecten op de gezondheid en dat scheelt uiteindelijk in de kosten.

Sociale teams

GroenLinks vindt dat de sociale teams effectiever en efficiënter moeten worden georganiseerd. Teams dienen enerzijds uit voldoende generalistisch opgeleide mensen te bestaan, maar anderzijds ook de benodigde specialistische deskundigheid in huis te hebben, of deskundigen die op afroep snel beschikbaar zijn. Er wordt bijvoorbeeld goed contact met huisartsen onderhouden.

Persoonsgebonden budget

Alle mensen horen erbij: wij willen in Deventer een echt inclusieve samenleving. Dat betekent dat ook ouderen, mensen met een beperking of psychosociaal probleem, de ondersteuning en zorg ontvangen die het voor hen mogelijk maakt om in de samenleving mee te kunnen blijven doen en om thuis te kunnen blijven wonen. We laten mensen nooit aan hun lot over. En voor wie het aanbod van bestaande instellingen onvoldoende aansluit, stellen we een integraal persoonsgebonden budget (pgb) beschikbaar. Daarmee kunnen mensen zowel zorg, wonen en werk naar eigen inzicht regelen. De bestaande mogelijkheden voor pgb's blijven in stand en Deventernaren wordt op die mogelijkheden gewezen.
De gemeente zorgt ook dat mantelzorgers en vrijwilligers gefaciliteerd worden om de zorgvrager te ondersteunen. Bij alles dat gemeente en mantelzorgers/vrijwilligers doen, geldt: de zorgvrager bepaalt!

Gezondheidscentra

GroenLinks vindt dat basiszorg voor inwoners altijd dicht in de buurt moet worden aangeboden. Om de zorg dichtbij te houden, stimuleert GroenLinks kleinschalige gezondheidscentra met een apotheek, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners. Bij aanbestedingen in de zorg, is de laagste prijs niet het belangrijkste criterium, maar de kwaliteit van de zorg.
De gemeente stimuleert de samenwerking tussen vrijwilligers en zorg- en welzijnsinstellingen. Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij welzijn en zorgbeleid. Adviesraden zijn divers samengesteld. Zo zorgen we ervoor dat niet iedereen over één kam wordt geschoren en houden we rekening met uiteenlopende behoeften in de zorg.