Wonen

Deventer telt in 2018 meer dan 100.000 inwoners. GroenLinks wil een goed woonklimaat zowel in de stad als op het platteland, met betaalbare en energiezuinige woningen voor iedereen. Er zal ruimte zijn voor innovatie.

Sociale woningbouw

GroenLinks wil een gemeente die voldoende sociale woningbouw stimuleert. Het aanbod moet optimaal in overeenstemming zijn met de vraag. Ook voor speciale doelgroepen, zoals statushouders of mensen die te maken hebben met een bepaalde problematiek maakt de gemeente goede afspraken met woningbouwcoöperaties over urgentieverlening en het beschikbaar hebben van voldoende huizen voor deze doelgroepen.

Duurzame woonvoorraad

GroenLinks vindt dat woningcorporaties hun woonvoorraad moeten verduurzamen. Dit kan door woningen te isoleren en zonnepanelen op de daken te leggen. Op deze manier worden drie vliegen in één klap geslagen: het is goed voor het milieu, de energierekening valt lager uit en het levert een hoop werkgelegenheid op. Om woningcorporaties aan te sporen hun woningen snel te verduurzamen wordt een korting gegeven op de verhuurderheffing voor elke renovatie tot 'Nul-op-de-Meter'.

Innovatieve woonconcepten

Tevens stimuleert de gemeente innovatieve woonconcepten van specifieke doelgroepen. Een project met "Tiny Houses" of ecologische "aarden huizen" zal de gemeente faciliteren. Op het platteland wordt de gemeente geconfronteerd met leegstand van agrarische bedrijven en hier maakt de gemeente "erfdelen" mogelijk: kleinschalige, goed inpasbare en duurzame woningbouwconcepten. Speciale aandacht heeft de gemeente voor voldoende studentenwoningen en woningen voor senioren.

Woonvisie

Wonen in het centrum van Deventer is een voorrecht. Maar de stad wordt gedeeld met winkeliers en toeristen. Om alles in goede banen te leiden - denk aan mobiliteit, parkeren, horeca, evenementen openingstijden en de kwaliteit van de openbare ruimte - is een nieuwe binnenstadsvisie nodig. GroenLinks wil daar samen met bewoners, winkeliers en betrokken organisaties aan werken.

Ook investeren we in de dorpen. In een omgevingsvisie wordt per dorp en buurtschap samen met inwoners bepaald wat karakteristiek en uniek is en wat er nodig is om ze aantrekkelijk te houden. Immers: Okkenbroek heeft andere voorzieningen nodig dan Schalkhaar en Bathmen kun je moeilijk vergelijken met Diepenveen.