kunst en cultuur deventer

Kunst en Cultuur

De gemeente doet ertoe als het gaat om kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn het fundament onder een vrije en open (Deventer) samenleving. Ze verwarren, ontroeren, laten lachen, bieden houvast en stellen vragen. GroenLinks kiest voor een vrije cultuursector waarin kunst en cultuur in Deventer kunnen floreren, zonder dat de gemeente zich bemoeit met de inhoud. Hiervoor schept de gemeente de voorwaarden. We staan daarbij voor een sector waarin ieder individu kan genieten van kunst en cultuur op een manier die hem of haar past.

Culturele plattegrond

Deventer kent een diverse culturele sector waarbinnen gepassioneerde makers en instellingen dag in dag uit hun werk doen. Cultuureducatie is de sleutel tot een consumerend (en misschien wel werkend) leven in de cultuursector. GroenLinks staat hierbij voor toegankelijkheid en veelheid. Ieder mens moet in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur in al zijn facetten, van saxofoon spelen tot het ontwikkelen van games. Daarnaast zijn er iedere dag in Deventer talloze voorstellingen, festivals, concerten, tentoonstellingen etc. te bezoeken. GroenLinks kiest voor een sector waar diversiteit en pluriformiteit leidend zijn. Dit betekent dat we kunst en cultuur structureel ondersteunen op basis van een nieuwe cultuurvisie. In deze visie laat de gemeente samen met de sector zien wat zij verwacht van bijvoorbeeld een schouwburg of poppodium. Voor de bestaanszekerheid van mensen werkzaam in de cultuursector is het van belang dat zij een voldoende beloning ontvangen voor het werk dat zij verrichten. GroenLinks is van mening dat dit een essentieel punt is in de nieuwe cultuurvisie.

Vernieuwing en experiment

Kunstenaars en makers hebben het unieke talent om anders naar dingen te kijken: nieuwe antwoorden op bestaande vraagstukken en uitdagende, vernieuwende kunst om de boel op te schudden en Deventer een spiegel voor te houden. Een Deventer dat zichzelf serieus neemt, neemt ook die spiegel serieus. Voor het maken van vernieuwende en uitdagende kunst is tijd nodig. Daarom stelt GroenLinks een Deventer Cultuur Laboratorium (DeCuLab) voor waar makers en instellingen, gesubsidieerd en ongesubsidieerd, individueel of gegroepeerd samen kunnen werken aan nieuwe tot de verbeelding sprekende projecten binnen onze gemeente. GroenLinks ziet dit als een belangrijk onderdeel van de nieuwe cultuurvisie en wil hier een substantieel bedrag voor vrijmaken.

Culturele vastgoed

GroenLinks is van mening dat er goede afspraken moeten komen over het onderhoud en het beheer van het culturele vastgoed. Dit mag niet eenzijdig op het bordje van de sector worden gelegd. GroenLinks wil onderzoeken hoe de gesubsidieerde cultuurmakers in Deventer zo min mogelijk worden afgeleid van hetgeen waar ze zo goed in zijn: cultuur maken! Die afleiding zit nu bijvoorbeeld in onderhoud en hoge huur. Dit staat niet in dienst van de vrije cultuursector waar GroenLinks voor staat.

Cultuur voor jongeren

Op cultureel vlak is er te weinig te doen voor jongeren in Deventer. GroenLinks wil graag dat er een museumnacht komt om jongeren én andere geïnteresseerden op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de culturele verhalen van de Deventer musea. Daarnaast bewijst poppodium Het Burgerweeshuis zich al jaren als de hoeder van de popcultuur in Deventer en daar voelen veel jongeren zich bij thuis. Het Burgerweeshuis is de Club van de toekomst en de verbouwing start als het aan ons ligt in 2020.