Leven in Deventer
Kinderen moeten gezond en veilig op kunnen groeien. Buiten spelen is belangrijk, daarom pleiten we voor voldoende groene speelplekken. De loop- en fietsroutes ernaar toe moeten veilig zijn. Bij nieuwe plannen moet er getoetst worden of kinderen veilig hun speelplaatsen en scholen kunnen bereiken. Een trapveldje en een natuurspeelplaats horen in elke buurt. Voor jongeren zijn er voldoende hangplekken. Kinderen en jongeren doen ertoe: hun wensen worden serieus genomen. We betrekken kinderen en jongeren bij wat er voor hen wordt georganiseerd en we stimuleren hen om zelf met ideeën te komen voor speelvoorzieningen en uitgaansgelegenheden. Ook bij de aanpak van eventuele overlast wordt gezocht naar aansprekende manieren om jongeren mee te laten denken en praten.

Studenten
Studeren kan alleen maar als je geïnspireerd bent. Meer diverse uitgaansgelegenheden voor jongeren in Deventer zijn welkom. In overleg met bijvoorbeeld studentenverenigingen wordt bekeken hoe we daarvoor kunnen zorgen. We gaan samen met cafés en kroegen bekijken hoe de proef met vrije sluitingstijden vaste vorm kan krijgen. De gemeente faciliteert inspirerende plek waar studenten ook in de avonduren en in het weekend rustig kunnen studeren, zoals bijvoorbeeld de openbare bibliotheek.

Jeugdzorg
Jongeren moeten zoveel mogelijk zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving, dat voorkomt ook problemen op latere leeftijd. Er wordt daarom niet bezuinigd op het signaleren en vroegtijdig aanpakken van problemen. Door nu te investeren voorkomen we kosten op latere termijn. Jongeren en hun opvoeders moeten snel en makkelijk bij de gemeente terecht kunnen als ze ondersteuning nodig hebben. GroenLinks zet volop in op het voorkómen van verslavingen aan alcohol en andere verdovende middelen. In de zorg praten we altijd mét kinderen, jongeren en hun ouders, en niet alleen over hen. Een goede kwaliteit van de jeugdzorg krijgt onze voortdurende aandacht en wachtlijsten moeten voorkomen worden. Waar nodig leveren we als gemeente maatwerk en faciliteren wij de samenwerking tussen school en jeugdzorg.

Jongerenraad
Een goede manier om jongeren meer te betrekken bij de politiek in de gemeente is een jongerenraad. In deze jongerenraad kunnen jongeren hun mening geven over zaken die spelen in de gemeente. Voor de gemeenteraad en het college is dit een mooie manier om inspiratie op te doen van de vele ideeën die de jongeren hebben, bijvoorbeeld om de leefbaarheid van de gemeente, specifiek voor jongeren, te vergroten.