Nederlands als 2e taal
Ook volwassenen krijgen (een tweede) kans om een achterstand in taal weg te werken. Ongeveer twee├źnhalf miljoen Nederlanders kunnen niet voldoende lezen en schrijven. Dit is een groot maatschappelijk probleem. We bestrijden laaggeletterdheid met goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs. Bovendien moet alle informatie van de gemeente (folders, brochures) opgesteld worden in makkelijk te begrijpen Nederlands. Zo kunnen mensen zoveel mogelijk zelf de weg vinden naar de gemeente, bedrijven en zorginstellingen.

Discriminatie op de arbeidsmarkt
Discriminatie is verboden, maar komt in de praktijk helaas nog vaak voor. De gemeente Deventer dient hierin een actieve rol te spelen door meldingen serieus te nemen en een actief antidiscriminatiebeleid verder vorm te geven. Discriminerende organisaties of bedrijven krijgen geen aanbestedingen of subsidies.
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zelf actief diversiteits- en emancipatiebeleid uitvoert. Het personeelsbestand van de gemeente en de daaraan verbonden partijen moet een afspiegeling zijn van de lokale samenleving.