Toegankelijkheid
Veel mensen met een beperking krijgen lastig toegang tot openbaar vervoer, kantoren en andere publieke voorzieningen. Dat moet verbeteren. Deventer moet een gemeente zijn waar in de openbare ruimte rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Dit betekent bijvoorbeeld geen belemmeringen voor rolstoelen en rollators.

Arbeidsmarkt
Met creatieve en innovatieve ideeën maken we het mogelijk dat ook mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Aanpassingen op de werkplek moeten gefaciliteerd worden. beschutte werkplaatsen zijn voor sommige mensen de enige veilige manier van werken. Voor die mensen blijven er voldoende beschutte werkplekken beschikbaar.