Wandelen

Beweging is gezond. Daarom gaan we in Deventer voor goed toegankelijke voetpaden en veilige oversteekplaatsen (zebrapaden). De voetpaden moeten natuurlijk ook geschikt gemaakt worden voor visueel gehandicapten en mindervaliden. In het buitengebied onderhouden we een wandelnetwerk en waar mogelijk breiden wij het uit.

Fietsen

De fiets is een schoon en gezond vervoermiddel dat bovendien weinig plaats inneemt. Daarom zorgen we voor een comfortabele, veilige en vlotte fietsinfrastructuur. Er wordt ingezet op goede fietssnelwegverbindingen met omliggende steden. Het verbreden van het fietspad op de spoorbrug heeft prioriteit. Ook langs de snelweg A1 wordt goede fietsinfrastructuur aangelegd. We willen dat het industriegebied goed met de fiets bereikbaar is, ook omdat fietsen van en naar het werk gezond is.

Binnen het stedelijk gebied wordt de doorstroming van fietsers bevorderd door bijvoorbeeld voorrangregels aan te passen. Fietspaden worden geasfalteerd, duidelijk rood gemarkeerd en voldoende breed. Fietspaden krijgen voorrang bij het sneeuw- en ijsvrij maken, waarbij alternatieven voor strooizout worden gebruikt.

Bij nieuwe plannen of wegreconstructies krijgt de fiets standaard een prominente rol door een "fietsparagraaf" toe te voegen. Bij de invulling hiervan wordt de Fietsersbond Deventer actief betrokken. We nomineren Deventer voor 'nationale fietsstad' in 2020. Als je een fiets hebt, moet je hem ook veilig kunnen stallen. In de binnenstad hechten we daarom aan meerdere bewaakte fietsenstallingen en bij winkels zijn voldoende fietsenklemmen.

Openbaar vervoer

Deventer ligt op een perfect kruispunt van treinverbindingen (noord-zuid en oost-west), maar het kan beter! We dringen er bij het Rijk op aan dat de intercityverbindingen worden verbeterd van 2 keer per uur naar 4 keer per uur. Daarbij zetten we in op een verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Deventer. De trein stopt voortaan ook op het station in Bathmen. GroenLinks pleit ervoor dat ook in het weekend 2x per uur stoptreinen rijden van en naar Deventer. Ook zetten we in op een nachtverbinding met de Randstad en Schiphol zodat mensen ook 's nachts naar de Randstad kunnen reizen of nog in Deventer kunnen komen indien nodig of gewenst. Ook de latere avond- en nachtverbindingen naar het oosten, zuiden en noorden dienen verbeterd te worden.

Bussen zijn duurzaam, schoon en zorgen ervoor dat Deventer goed bereikbaar blijft. Met het elektrische centrumbusje zijn de binnenstad en het stadhuis goed bereikbaar gemaakt. De mogelijkheden voor uitbreiding worden onderzocht. Verder is de goede bereikbaarheid van de kernen en dorpen in het buitengebied (ook in het weekend) het uitgangspunt. Ouderen en mindervaliden zijn veelal afhankelijk van openbaar vervoer en daarvoor treffen wij goede voorzieningen zodat zij ook mobiel blijven. We stimuleren initiatieven van burgers in het buitengebied om de mobiliteit te bevorderen.