Open en verbindend

GroenLinks beoordeelt niemand op afkomst, maar beoordeelt mensen op hun gedrag. Iedereen is vrij binnen de grenzen van de wet. Wanneer er wrijvingen ontstaan tussen bevolkingsgroepen of binnen een gemeenschap, heeft het gemeentebestuur een verbindende en normerende rol. Hierbij blijft er expliciet aandacht voor de emancipatie van LHBTI-personen. Samen met het COC brengen we de actuele uitdagingen in beeld en ondernemen we actie waar nodig. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat het gemeentebestuur zich laat adviseren (gevraagd en ongevraagd) door een ‘adviesraad sociale cohesie’. Op het moment dat er zich vraagstukken voordoen in de samenleving waarbij racisme of discriminatie een factor zijn, wordt deze adviesraad hier actief bij betrokken. De samenstelling van deze adviesraad is divers, zodat iedere groep is vertegenwoordigd. Ook dat hoort bij een open Deventer waar verbinding wint van uitsluiting en verruwing.

Gastvrij

We kunnen onze ogen niet sluiten voor de ellende in de wereld. Jaarlijks ontvangt Nederland enkele tienduizenden vluchtelingen die op zoek zijn naar bescherming en rust. Voor GroenLinks speelt Deventer hierin als gastvrije gemeente een belangrijke rol. GroenLinks staat voor ruimhartige noodopvang en vindt het belangrijk dat deze mensen zo snel mogelijk deelnemen aan de maatschappij. We ondersteunen initiatieven die deze participatie bevorderen. Als vluchtelingen eenmaal een status hebben, ondersteunen we deze mensen op weg naar hun nieuwe toekomst. Hierbij zijn hun ambities, wensen en talenten altijd leidend. Ook mensen zonder verblijfsrecht kunnen rekenen op een menswaardige opvang. We ondersteunen deze mensen waar het kan als het gaat om het ontwikkelen van een toekomstperspectief.

Internationaal

Ook buiten Deventer staat GroenLinks voor diversiteit en helpen we mensen waar het kan om hun leven te leven. In Deventer zijn talloze vrijwilligers en organisaties actief om internationale contacten te onderhouden en minderbedeelden op andere plaatsen in de wereld te helpen. GroenLinks steunt dit fantastische werk zonder twijfel.