De gemeente Deventer is medeverantwoordelijk voor dieren binnen haar grenzen leven. Veel besluiten van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Daarom is het belangrijk dat de gemeente aandacht heeft voor dierenwelzijn. GroenLinks wil dan ook dat de gemeente dierenwelzijnsbeleid vaststelt.

Intensieve veehouderij

De intensieve veehouderij heeft zich ontwikkeld tot een industrie waar zoveel mogelijk dieren worden geproduceerd. Dit leidt tot veel dierenleed, milieuvervuiling en gevaar voor onze gezondheid. GroenLinks wil de intensieve veehouderij een halt toeroepen. Geen megastallen meer in de gemeente Deventer. Ook koeien, varkens, kippen, geiten en schapen hebben recht op een dierwaardig bestaan. Daarom willen we weidegang voor koeien om te grazen en moeten varkens en pluimvee voldoende buitenruimte krijgen, met gelegenheid om te scharrelen en wroeten.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door alleen biologische producten en producten met het "Beter Leven Keurmerk" te kopen (initiatief van de Dierenbescherming). In de catering van de gehele gemeentelijke organisatie vinden we een ruim assortiment aan vegetarische producten.

Brandveiligheid

De gemeente stelt waar nodig extra eisen aan de brandveiligheid van stallen en controleert stallen regelmatig op brandveiligheid. Ook zorgt de gemeente ervoor dat de brandweer is voorbereid op het aanpakken van stalbranden door regelmatig te oefenen en een ‘aanvalsplan’ voor stalbranden op te stellen.

Honden en katten

Voor veel mensen spelen gezelschapsdieren zoals honden en katten een belangrijke rol. Zij verdienen een dierwaardige behandeling en meestal gaat dat ook goed. In gevallen waar dat niet zo is, heeft de gemeente een verantwoordelijkheid. Onder andere door zorg te dragen voor goede opvang van zwerfdieren, gewonde en verwaarloosde dieren. De gemeente is verantwoordelijk voor goede opvangcentra en een goed functionerende dierenambulance. Dieren in nood helpen we altijd.
Er komen voldoende uitlaatgelegenheden voor honden, waaronder losloopgebieden. Via de gemeentewebsite en informatieborden staat duidelijk aangegeven waar honden mogen loslopen en poepen.Op loslopende gevaarlijke honden wordt streng toegezien en de verantwoordelijke baasjes worden aangepakt.

Evenementen waarbij dieren worden ingezet als amusement (zoals de kermis of het circus) zijn ongewenst in Deventer.