De organisatie van de gemeente is erop gericht om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn en op tijd bij nieuw beleid te betrekken. De medewerkers aan het loket van de gemeente zijn klantvriendelijk en denken met mensen mee. Van huis uit kunnen zoveel mogelijk zaken digitaal en telefonisch worden geregeld, maar inwoners die behoefte hebben aan persoonlijk contact moeten óók worden geholpen. Initiatieven van bewoners worden ondersteund, er wordt meegeluisterd en gedacht. We willen voorkomen dat mooie initiatieven in de gehaktmolen van
de bureaucratie worden vermalen en er nauwelijks iets van overblijft. Maar de gemeente heeft óók oog voor kwetsbare inwoners: niet alle mensen zijn even mondig, wél allemaal even belangrijk.

De nieuwe Omgevingswet in 2021 biedt nieuwe kansen voor participatie. Inwoners worden nu al door ons uitgedaagd om de leefomgeving te verbeteren of worden uitgedaagd om met alternatieven te komen als de gemeente een plan voorstelt. Bovendien krijgen inwoners meer gelegenheid mee te denken met plannen van de gemeente. Als ze alternatieve plannen maken, worden die objectief beoordeeld door een onafhankelijke instantie die onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie een initiatief toetst.