Een van de oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit – de rijkdom aan planten en dieren – is dat veel natuurgebieden geïsoleerde eilandjes geworden zijn. Door aanleg van singels, hagen, hakhout, kruidenrijke stroken en natuurlijke bermen worden de gebieden zoveel mogelijk verbonden en hebben (zeldzame) wilde planten en dieren meer kans om te overleven. Het bermbeheer wordt zodanig veranderd dat er pas gemaaid wordt als bijen, vlinders én mensen volop hebben kunnen genieten van bloeiende bermen. In samenwerking met de bijenverenigingen en imkers wordt Deventer een bij-, hommel- en vlindervriendelijke gemeente. Daar horen geen chemische bestrijdingsmiddelen bij. Niet in de openbare ruimte. Ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door zowel particulieren als professionals wordt ontmoedigd en teruggedrongen.