De bijstandsuitkering is een belangrijk vangnet. We zijn streng aan de poort: als er werk is, krijgt iemand dat aangeboden. Eenmaal in de bijstand zijn we ruimhartig. Maatwerk en vertrouwen zijn leidend in ons beleid. Als het nodig is pakken we participatie en zorg en ondersteuning op in een gezamenlijk traject. GroenLinks wil dat mensen in de bijstand niet worden betutteld en meer mogen bijverdienen.

Leerplaatsen
Een persoonlijke, menselijke en professionele benadering van de kant van de gemeente bij het vinden van werk is belangrijk. Degenen die (nog) geen kans maken op een betaalde baan helpt de gemeente bij een alternatief: scholing, participatiebanen, leerwerkplekken, stages, start-ups of vrijwilligerswerk. Elke bijstandsgerechtigde moet op korte termijn aan de slag kunnen in werk of een (opleidings)traject. Om het goede voorbeeld te geven, biedt de gemeente zelf stages en participatiebanen aan.

Tijdelijke baan
Mensen die vanuit een uitkering een tijdelijke baan of deeltijdbaan vinden, moeten makkelijk tijdelijk hun uitkering 'on hold' kunnen zetten. Dat zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen en voorkomt dat ze in een later stadium weer de bureaucratische rompslomp van het aanvragen van een uitkering in moeten gaan.

Sociale bijstand
Ook willen we minder repressie en controle, en meer vertrouwen. Leg mensen in de bijstand minder regels op en laat ze gemakkelijker bijverdienen. Een sociale bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en leidt uiteindelijk beter naar werk. Bovendien verhogen we de bijstandsuitkering, waardoor mensen beter rond kunnen komen zolang ze zonder werk zitten.
Wij zijn voor een lokaal experiment met het basisinkomen.