Centraal in de wijken en dorpen willen we ondergrondse containers om het restafval tegen betaling te deponeren. De grijze bakken worden dan gebruikt om het papierafval aan te bieden. Uiteraard zal er voor mensen die slecht ter been zijn een oplossing komen. Wij onderzoeken hoe we bij bedrijven en winkels afvalscheiding zo goed mogelijk kunnen stimuleren en faciliteren. Bij de herinrichting van de milieustraat willen we graag een aparte ingang voor recyclebaar afval en spullen voor “Het Goed”, zodat de afhandeling daarvan sneller gaat. Het aanbieden van herbruikbare spullen en grondstoffen is volledig gratis. Dit geldt ook voor asbest dat bij particulieren vrijkomt. Voor het overige restafval moet worden betaald.