Ook in Deventer werken we aan de circulaire economie die uitgaat van het hergebruiken van afval. Het is slecht voor het milieu als afval wordt verbrand of gestort; daarom heeft Deventer een systeem waarbij je meer moet betalen als je veel restafval aanbiedt of wegbrengt. Het uitgangspunt "de vervuiler betaalt" staat bij GroenLinks voorop. Inwoners die hun afval goed scheiden en daardoor weinig restafval produceren, moeten daarvoor beloond worden.