In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Ik heb hier meerdere functies. Op het AZC in Schalkhaar begeleid ik asielzoekers die vastlopen in hun dagelijks welzijn en ik ben vicevoorzitter van de ondernemingsraad van het COA. Daarnaast ben ik op meerdere vlakken actief bij de vakbond FNV. Zo heb ik zitting in het ledenparlement, de branche adviesraad en de bedrijfsledengroep.

Doordat ik op meerdere disciplines actief ben ik het sociale domein was het voor mij een makkelijke keus om ja te zeggen op de vraag of ik de portefeuille Sociaal als raadsopvolger op me wilde nemen. Als raadsopvolger wil ik in contact staan met mensen en bedrijven. Door het gesprek aan te gaan en te luisteren worden knelpunten gesignaleerd en kunnen verbetervoorstellen worden gedaan.