In mijn leven heb ik mooie dingen mogen doen. Ik heb een opleiding kunnen volgen, doe fijn en bijzonder werk en heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Al deze ervaringen hebben mij gevormd tot de Ömer die ik vandaag de dag ben. Tegelijkertijd zie ik om mij heen dat niet iedereen de kansen krijgt om volledig deel te nemen aan de maatschappij en daardoor dreigen te worden buitengesloten. Om strijd te leveren tegen deze uitsluiting en vanuit mijn motivatie om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving heb ik mij in 2014 gekandideerd als raadslid voor GroenLinks. In de afgelopen vier jaar heb ik mij in deze mooie functie ingezet om echt werk te maken van een inclusieve samenleving waar geen plaats is voor discriminatie. Op mijn initiatief staat artikel 1 van de grondwet, waarin het verbod op discriminatie staat, sinds 2017 prominent zichtbaar bij de entree van het stadhuis. In Deventer telt iedereen mee en dat kunnen we niet vaak genoeg duidelijk maken. De GroenLinks-fractie bestaat uit kundige en gepassioneerde mensen die elkaar versterken. Als financieel woordvoerder heb ik me met menig ander dossier bemoeid en andersom wist de fractie mij te verrijken met waardevolle ideeën om mijn ambities voor Deventer te verwezenlijken. Ik ben er trots op om van dat team deel uit te mogen maken. We zijn er echter nog lang niet en met die wetenschap heb ik mij opnieuw kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Op 29 maart ben ik beëdigd als opvolgend raadslid

Ik sta voor een gemeente die op een sociale en efficiënte manier haar geld uitgeeft aan die zaken die er voor Deventernaren toe doen. Dat kan alleen als er op het stadhuis mensen werken die echt naar onze inwoners luisteren. Een stadhuis voor en door Deventer. Dat brengt die inclusieve samenleving weer een stap dichterbij.

Ömer en zijn onderwerpen:

  • Burger & Bestuur
  • Openbare Orde & Veiligheid
  • Economie
  • Financiën
  • Inkomensvoorziening & Arbeidsmarkt
  • Diversiteit & Sociale Cohesie
  • Gemeenschappelijke Regelingen
Ömer Melikoglu Standpuntenvideo Diversiteit Afspelen op YouTube
omer melikoglu
omer melikoglu