Hallo,

Mijn naam is Maaike Ansems en ik maak sinds 2014 deel uit van het bestuur van GroenLinks Deventer-Salland. Vanaf 2015 ben ik secretaris van dit bestuur.

Ik ben jeugdwelzijnswerker en sociale wetenschapper. Ik ben getrouwd met Bert en ben moeder en pleegmoeder van drie fantastische dochters.

Verder werk ik in een mediatheek op een middelbare school en geef ik al jaren gastlessen over mensenrechten in het onderwijs.

Ik heb veel bestuurlijke ervaring in medezeggenschapsraden, adviescommissies en sinds 2019 ook als voorzitter van de pleegouderraad.

Mijn kennis en expertise liggen met name op bestuurlijke niveau, in het sociale domein en in het coachen van jongeren en opvoeders.