Carlo en zijn onderwerpen

  • Duurzaamheid en Milieu
  • Kunst, Cultuur en Evenementen
  • Erfgoed en Monumentenzorg
  • Personeel en Organisatie
  • Beschermd wonen
  • Binnenstad
  • Project herinrichting Grote Kerkhof
  • Wijkwethouder voor: Binnenstad, De Hoven en Keizerslanden