Als je een basisschoolleerling vraagt om een tekening van het milieu te maken, krijg je een blad vol rokende schoorstenen en afval. Als je vraagt om een tekening van de natuur, krijg je te zien wat we zouden moeten beschermen. Alleen door mensen te laten zien hoe mooi de natuur is, krijg je ze zover dat ze moeite willen doen om maatregelen te nemen om te zorgen dat ook toekomstige generaties hiervan kunnen genieten.

Zelf geniet ik op allerlei manieren van het moois dat Nederland te bieden heeft. Als lid van de 'Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie' ging ik vroeger elk weekend op pad voor het bekijken van vogels, libellen, waterdiertjes of planten. Tegenwoordig probeer ik mijn passie voor natuur over te brengen op mijn leerlingen tijdens mijn biologielessen. Naast lesgeven aan pubers, verzorg ik lezingen en cursussen voor duikers, over het onderwaterleven. Natuur gaat me aan het hart.

In Deventer is veel moois te vinden, maar het kan beter. Soms zijn met hele kleine veranderingen al grote dingen te bereiken. Als tijdens het groenonderhoud rekening gehouden wordt met uitzaaiseizoenen, met broedseizoenen, kan veel gewonnen worden. Door bij de aanplant van groen te kiezen voor soorten met een hoge ecologische waarde kunnen we veel dieren uitnodigen om in onze mooie gemeente te komen leven. Een simpele aanpassing die bijvoorbeeld de vlinder goed kan helpen.

Door in de gemeente continu in de gaten te houden wat de effecten voor milieu en natuur zijn van de voorgenomen maatregelen en daar waar nodig met tegenvoorstellen te komen, hoop ik Deventer mooier en groener te kunnen maken.

Brendan en zijn onderwerpen:

Beëdiging fractie Afspelen op YouTube
brendan oonk
brendan oonk