Oorspronkelijk kom ik uit Amstelveen waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Ik kom er nog regelmatig voor familiebezoek maar ben altijd blij als ik op de A1 de IJssel weer zie. Voor mij is dat echt thuiskomen. Ik vind Deventer een prachtige stad. Net als de omgeving daarbuiten. Ik voel me dan ook bevoorrecht om hier te wonen en zet me daarom al jaren op verschillende manieren in om onze omgeving voor iedereen mooi en aantrekkelijk te houden.

Bijvoorbeeld vanuit mijn rol als voorzitter van Stichting Kostbaar Salland stimuleren en helpen we de aanleg, herstel en Langjarig beheer van het Sallandse landschap te realiseren. Ook zit ik in de Lokale Actiegroep voor Salland die projecten van inwoners uit Salland op het gebied economisch, sociaal en duurzaamheid met behulp van Europees geld realiseert. Het gaat om projecten in het landelijk gebied.

Samenwerken, slim combineren van zaken en ideeën realiseren is wat mij motiveert.  Dit bied de mogelijkheid om ieders kracht en expertise te gebruiken en daardoor de betrokkenheid van een ieder voor zijn / haar omgeving te vergroten.

Annemiek en haar onderwerpen:

  • Milieu & Duurzaamheid
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Wijkraadslid voor: Keizerslanden