Oproep aan B&W: stop per direct met gifspuit round-up

De fractie van GroenLinks Deventer doet een dringend beroep op het college van burgemeester en wethouders om met onmiddellijke ingang te stoppen met chemische onkruidbestrijding waarbij de stof glyfosaat (aanwezig in onder andere Roundup) voorkomt . Het omstreden middel heeft een aantal slechte eigenschappen voor mens, dier en milieu. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 15 september 2011 de regering gevraagd om een verbod op het gebruik. GroenLinks vindt dat, mede naar aanleiding hiervan, de gemeente met onmiddellijke ingang het gebruik moet stoppen: “ Waarom zou je onkruidverdelgers gebruiken die schade aanrichten? Het is nu de hoogste tijd dat het gebruik in straten en plantsoenen wordt beëindigd."

In Deventer wordt bij de chemische onkruidbestrijding in de openbare ruimte (gras tussen stoeptegels en dergelijke) gebruik gemaakt van het middel RoundUp. In RoundUp zit het middel glyfosaat dat in planten de vorming van bepaalde enzymen blokkeert waardoor de plant wordt gedood. RoundUp is een merknaam van Monsanto, een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van genetisch gemanipuleerde zaden. Monsanto presenteert het middel als 'milieuvriendelijk' omdat het snel afbreekbaar is en daardoor kort in het milieu aanwezig zou zijn. Milieuorganisaties plaatsten hier al lange tijd vraagtekens bij omdat uit recente onderzoeken blijkt dat de stof zeer veel schadelijke bijwerkingen heeft. Bij hoge concentraties kan het geboorteafwijkingen en hormoonverstorende effecten veroorzaken maar ook dode reptielen en amfibieën en verstoorde bodemsystemen kunnen het gevolg zijn. Doordat de stof zich ophoopt zich in de bodem kan het uiteindelijk ook terechtkomen in het grondwater en drinkwater. In de Tweede Kamer is – op basis van de meest recente inzichten - de milieuproblematiek van glyfosaat uiteindelijk ook erkend en om die reden is gevraagd om een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden, zoals het gebruik door gemeenten in de openbare ruimte. GroenLinks: “In de Groenste stad van Nederland hoort geen gifspuit. Vanaf nu geen glyfosaat meer op de Deventer straat!”.

GroenLinks Deventer vindt het nu de hoogste tijd dat de gifspuit verboden wordt in Deventer. Er zijn immers goede alternatieven voor onkruidbestrijding. In schriftelijke vragen van 16 september 2011 wordt gevraagd om het gebruik per direct stop te zetten.

Bijlagen: schriftelijke vragen Motie TK 15 september 2011Samenvatting rapport naar de effecten van glyfosaat (bron: Greenpeace)