zorg deventer

Zorg en welzijn in Deventer

Het is de week voor de gemeenteraadsverkiezingen én het is ‘de week van zorg en welzijn’, hoogste tijd voor wat meer aandacht hiervoor. Zorg en welzijn zijn namelijk vanaf 2015 een nog grotere verantwoordelijkheid geworden van de gemeenten, toen er diverse wetten van landelijke naar lokale overheid verschoven. Hoe staat het er nu voor in de gemeente en wat kan de politiek daarin doen? Je hoort er niet veel over terwijl er zoveel budget in om gaat. Een belangrijk punt voor de politiek in de gemeente dus ook. Hoogste tijd om er juist deze week wat meer aandacht aan te geven.

Wat is er afgelopen raadsperiode gebeurd?

De gemeenteraad die in 2014 aantrad kreeg te maken met een druk op zorg om voor 2015 hier een goed beleid (plan) voor te hebben. Jeugdzorg, WMO (wet maatschappelijk ondersteuning, zorg voor mensen boven de 18 jaar die thuis wonen) en de participatiewet (voorheen bijstandswet) kwamen onder verantwoordelijkheid van de gemeente en daarmee voor de gemeenteraad.

Wat doe je als er zo veel op je afkomt? Plannen en zo veel mogelijk afstemmen met elkaar om dit zo goed mogelijk te laten verlopen; het gaat allemaal over mensen. Over een ding was de gehele gemeenteraad het eens: dit mag niet ten koste van mensen gaan. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er goede gesprekken met elkaar, woordvoerders in het sociale domein, in de voorbereiding voor de raad geweest. We zijn ook veel in gesprek geweest met de zorgverleners en de zorgontvangers. Het beste werkt het als we dit samen met de ambtenaren, die het beleid schrijven, samen in gesprek gaan. Als je samen zo aan de basis werkt lijkt alles vanzelfsprekend of makkelijk, maar zo is het niet geweest.

Wat willen we de komende periode bereiken

Om de zorg in Deventer echt effectief en efficiënt te gaan maken zijn er een aantal zaken waar GroenLinks zich op inzet:

  • Sociale teams: zij zijn de basis voor het contact met de mensen in de buurt, mogen nooit last hebben van extra bureaucratie of bemoeienis vanuit zorgorganisaties en krijgen alle ruimte om kansen en mogelijkheden in de zorg in te zetten voor het beste resultaat voor de mensen.
  • Preventie: is het toverwoord maar vraagt ook extra inspanningen en dus financiële inzet. Sociale teams kunnen inschatten wat er individueel of groepsgewijs nodig is in een buurt om zorg te verminderen of te voorkomen. Geen bezuiniging op zorg maar extra aandacht voor de mens zodat zorg verandert in welzijn. Mensen stimuleren dit ook met elkaar te doen.
  • PGB, Persoonsgebonden Budget: Waar reguliere zorg niet toereikend is moet er altijd gezocht worden naar andere mogelijkheden. Door mensen de ruimte te bieden het budget op eigen wijze in te zetten ontstaan er kansen om het echt anders te doen. Deze inzet werken we niet tegen maar zouden we het liefst in de gaten houden om er vooral van te leren hoe het ook anders kan. Een goed en duidelijk beleid mist nu nog, dat moet veranderen.
  • Basiszorg: door dichtbij, op een zichtbare plek én laagdrempelig aanwezig te zijn bij de inwoners werken we samen aan een gezond Deventer. Kleinschalige gezondheidscentra zorgen voor een sneller contact wat ook weer preventief werkt.

Zijn er nog meer wensen en gedachten

Uiteraard! Er zijn altijd nog veel meer wensen. Een kleine selectie van de vele grote gedachten om echt te veranderen.

  • Eigen bijdrage: Bij de WMO is er nu nog een eigen bijdrage. Deze is per gemeente vastgesteld. Wij zien dat voor veel mensen dit een te grote drempel is om (nog) zorg te willen. Door zorg te mijden ontstaan op de lange termijn grotere problemen. Een vinger aan de pols houden levert meer op en werkt daarmee ook preventief voor erger. Door de eigen bijdrage weg te laten of anders in te zetten voorkomen we erger.
  • Samen gezond in Deventer: een project waar veel tijd en energie in gestoken is maar waar wij weinig samenwerking en uitwerking van zien. Een mooi idee waar veel meer uit gehaald moet worden. Het zou goed zijn als daar continue op teruggevallen wordt en de partners elkaar goed weten te vinden. Niet bang zijn om je klant te verliezen maar samen sterker worden. Wie pakt de coördinerende handschoen op? Wie stimuleert alle partners tot meer?
  • Sport en bewegen: in de buurt of bij een club of vereniging, bewegen moet overal toegankelijk zijn voor iedereen. Clubs en verenigingen verdienen ondersteuning in hun vrijwilligerswerk en een verbindende kracht om met elkaar verder te komen. Diverse accommodaties kunnen kunnen effectiever en efficiënter worden benut. Door deze kennis te bundelen sparen we veel inspanning en kosten uit.

De zorg en ons welzijn verdient de aandacht om nu echt waar te gaan maken waar iedereen van denkt dat het kan. We hebben al veel gedaan aan de basis, nu is het tijd om door te pakken om echt te gaan veranderen.

Stem daarom op 21 maart GroenLinks, lijst 6.

Lida
Nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks Deventer

Zie https://deventer.groenlinks.nl/standpunten/zorg-35 voor de kern uit ons programma over zorg.

YouTube video