WAT HOUDT HET IN OM RAADSLID TE ZIJN?

Raadsleden zijn de mensen die de idealen van GroenLinks waarmaken in de praktijk.  De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad bepaalt waar de prioriteiten liggen, en binnen welke kaders het college van burgemeester en wethouders de gemeente bestuurt.

Ben jij

  • geïnteresseerd in linkse en groene politiek?
  • iemand met ideeën over het verbeteren van Deventer of Olst-Wijhe?
  • goed in de omgang met mensen ?

Dan ben jij misschien één van onze nieuwe raadsleden!

Solliciteer direct bij de kandidatencommissie via of benader het bestuur voor meer informatie.

Onze huidige raadsleden

Op dit moment hebben wij in Deventer een fractie van 5 raadsleden en 4 opvolgend raadsleden. In Olst- Wijhe hebben wij 2 raadsleden en 1 burger-raadslid.

Als raadslid vergader en communiceer je veel.

In Deventer vergadert de raad iedere woensdagavond.
In Olst-Wijhe vergadert de raad iedere maandagavond.

Verder heb je de (wekelijkse) fractievergadering en spreek je natuurlijk met mensen uit de wijken en het buitengebied van de gemeente.

Raadslid zijn is geen fulltime functie. Het werk beslaat ongeveer 20 uur per week. Wel staat er een vergoeding tegenover. Zo heb je de ruimte om genoeg tijd aan de functie te besteden.

Let op! De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar al. De aanmeldingstermijn voor Deventer en Olst-Wijhe sluit op 31 augustus.

GroenLinks streeft ernaar een inclusieve en diverse beweging te zijn. Jouw perspectief is waardevol en kan verandering mogelijk maken. Daarom moedigen wij iedereen aan die geïnteresseerd is om contact op te nemen.

VEELGESTELDE VRAGEN

 Hoe werkt het proces om raadslid te worden?

Elke afdeling die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een kandidatencommissie. Deze werkt als een soort sollicitatiecommissie. Om jezelf kandidaat te stellen stuur je hen een motivatiebrief en je CV. Daarna volgen er gesprekken, en als de commissie je ziet zitten word je voorgedragen. 

Als je bent voorgedragen stelt de ALV (algemene leden vergadering) van jouw gemeente dit vast, en dan kan het campagne voeren beginnen in de hoop dat jij tot raadslid verkozen wordt.

 Waar moet je aan voldoen om je kandidaat te stellen als raadslid?

Er zijn twee voorwaarden om je kandidaat te stellen:

  1. Je moet op het moment dat de kieslijst bij je gemeente ingediend wordt, dat is januari 2022, lid zijn van GroenLinks.
  2. Je moet je contributie betaald hebben.

 Hoe oud moet je zijn om raadslid te worden?

Je moet 18 jaar oud zijn om raadslid te worden.
Je kunt je echter wel eerder kandidaat stellen. Belangrijk is dan dat je voor het einde van de gemeenteraadsperiode, dat is voor maart 2026, 18 jaar oud wordt. Je moet dus minimaal 14 jaar oud zijn. Word je verkozen? Dan moet je wel wachten tot je 18 bent om daadwerkelijk plaats te nemen als raadslid.

 Kost het geld om raadslid te worden?

Nee, kandidaat stellen kost niks. De campagne wordt bekostigd door jouw lokale afdeling. Wel is het de bedoeling dat je je, als kandidaat, actief inzet voor de campagne.

Solliciteren

Solliciteer direct bij de kandidatencommissie via of benader het bestuur voor meer informatie.