Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van de conceptbegroting (in overleg met gehele bestuur);
 •  Verdedigen van de begroting in de ALV;
 •  Afspraken maken met budgethouders (o.a. campagne);
 • Declaraties controleren en betalen;
 •  Bijhouden van de boekhouding;
 •  Opstellen van de jaarrekening;
 • Laten controleren van de boekhouding en jaarrekening door de kascommissie;
 • Jaarlijks financiële verantwoording afleggen aan de ALV;
 • Woordvoerder over financiële zaken bij bestuursvergadering, ALV, etc.
 • Verdeling Landelijke Bijdrage over de afdelingen;
 • Met campagneteam: opstellen van de campagnebegroting voor gemeenteraadsverkiezingen;
 • Met campagneleider: toezicht op campagne-uitgaven;
 • Contact met GroenLinks landelijk t.a.v. financiële zaken.

Profiel penningmeester:

Cijfermatig inzicht; Voldoende boekhoudkundige kennis en ervaring om een eenvoudige boekhouding bij te kunnen houden en jaarrapportages op te kunnen stellen; Beleidsdoelstellingen kunnen vertalen naar budgetten; Integer, betrouwbaar en nauwkeurig.

Kandidaatstelling:

Heb je interesse in de functie van penningmeester, neem contact met ons op of stuur dan je c.v. en motivatiebrief naar Maaike Ansems, secretaris van het bestuur.