We zoeken een nieuwe penningmeester!

Het bestuur van de afdeling GroenLinks Deventer Salland zoekt een nieuwe penningmeester. We zoeken een enthousiaste lid dat actief meewerkt aan het verder versterken van de positie van GroenLinks in Deventer Salland. De nieuwe penningmeester wordt gekozen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering GroenLinks Deventer Salland. De zittingstermijn bedraagt 2 jaar.  Onder het bestuur van de afdeling GroenLinks Deventer Salland vallen de GroenLinks Deventer en GroenLinks Olst-Wijhe.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van de conceptbegroting (in overleg met gehele bestuur);
 •  Verdedigen van de begroting in de ALV;
 •  Afspraken maken met budgethouders (o.a. campagne);
 • Declaraties controleren en betalen;
 •  Bijhouden van de boekhouding;
 •  Opstellen van de jaarrekening;
 • Laten controleren van de boekhouding en jaarrekening door de kascommissie;
 • Jaarlijks financiële verantwoording afleggen aan de ALV;
 • Woordvoerder over financiële zaken bij bestuursvergadering, ALV, etc.
 • Verdeling Landelijke Bijdrage over de afdelingen;
 • Met campagneteam: opstellen van de campagnebegroting voor gemeenteraadsverkiezingen;
 • Met campagneleider: toezicht op campagne-uitgaven;
 • Contact met GroenLinks landelijk t.a.v. financiële zaken.

Profiel penningmeester:

Cijfermatig inzicht; Voldoende boekhoudkundige kennis en ervaring om een eenvoudige boekhouding bij te kunnen houden en jaarrapportages op te kunnen stellen; Beleidsdoelstellingen kunnen vertalen naar budgetten; Integer, betrouwbaar en nauwkeurig.

Kandidaatstelling:

Heb je interesse in de functie van penningmeester, stuur dan je c.v. en motivatiebrief naar Maaike Ansems, secretaris van het bestuur (secretaris@groenlinksdeventer.nl). Je kunt je tot 31 maart kandidaat stellen.