Nieuws van Halla Baher

Moties in de gemeenteraad

Afgelopen woensdag heeft GroenLinks tijdens de raadsvergadering de motie ‘Democratische tango tussen raad en college’ ingediend om de informatievoorziening en de afhandeling van aangenomen moties te verbeteren. Hieronder een toelichting op onze bijdrage.

Lees verder